Taşıt Dinamiği

Bu eğitimle, kara taşıtlarının zeminle olan bağlantısı ele alınarak, taşıt salınımları ile ilgili düşey dinamik, tahrik ve fren işlevleri ile ilgili boyuna dinamik ve dönemeç hareketleri ile ilgili yanal dinamik konularında detaylı bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Eğitmen : Prof.Dr. Ali G. Göktan

Eğitimin içeriği

Taşıtlarının hareket dirençleri ve sınırları,Güç seçenekleri ve aktarma yöntemleri,
Tekerlek zemin bağlantısının karakteristik özellikleri,
Pnömatik lastiğin titreşim karakteristikleri,
Zeminle olan yatay kuvvet bağlantısının karakteri,
Boyuna bağlantı, kuvvet bağlantı katsayısı ve kayma,
Yanal bağlantı, kuvvet bağlantı katsayısı ve kayma,
Tahrik seçenekleri,
Arka tekerlerden tahrik,
Ön tekerlerden tahrik,
Bütün tekerleklerden tahrik,
Patinaj önleme prensipleri,
Fren stabilitesi,
Fren kuvvetleri dağılımı,
Blokaj ve blokaj önleme prensipleri,
Direksiyon stabilitesi,
Dönme karakteri,
Dönme karakterini etkileyen parametreler,
Stabilite kontrol prensipleri

* Taşıt dinamiği  * Titreşimler  * Tahrik sınırları   * Fren dinamiği   * Direksiyon dinamiği

Eğitimin çıktıları

Taşıt tekerleklerinin zeminle olan bağlantısı ile zemine kuvvet iletim şekli ve sınırları,
Taşıt salınımlarının karakteri ve etkileri,
Taşıtın tahrik ve fren sınırları ve stabilitesi,
Taşıtın dönemeçte yanal kuvvetleri karşılama şekli, sınırları ve stabilitesi
konularında bilgi aktarımı

Prof.Dr. Ali G. Göktan, 1977-2006 yılları arasından İTÜ Makina Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalı Akademisyeni olarak çalışmış, 1995 yılından itibaren sekiz yıl süre ile birimin başkanlığını yapmıştır. Mühendis, Yüksek Mühendis ve Dr. Mühendisler yetiştirmiş, Otomotiv konuları ile ilgili araştırma projeleri ve alt yapı projeleri yönetmiş, çok sayıda bilimsel yayın yapmıştır.

Otomotiv Teknoloji Ar-Ge Merkezi alt yapı projeleri ve merkez yapısının kuruluşu çalışmalarında başkan olarak görev yapmıştır.

2006 yılı sonunda emekliğe ayrıldığı Öğretim Üyeliğinden sonra 2007 yılından itibaren, daha önce İTÜ bünyesinde, Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaşmış bir örneği olan ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Otomotiv Sanayii Derneği, Taşıt Araçları Yan Sanayii Derneği ve Uludağ İhracatçılar Birliği ortaklığı olarak oluşturulmasında kurucu görev üslendiği Otomotiv Teknoloji Ar-Ge A.Ş. - OTAM A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak on yıl görev yapmıştır.

2005-2008 yılları arasında bir Otomotiv Sanayi Kuruluşunun “Hibrid Araç Faz I” ve “Hibrid Araç Faz II” projelerinde danışman araştırmacı olarak çalışmıştır. Otomotiv Sanayi Kuruluşları ve diğer üniversite ve araştırma kurumlarıyla ortak olarak yürütülmekte olan “Güvenli Sürüş” projelesinde ve Ulaştırma Bakanlığı’nın “Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı” konulu projesinde araştırmacı olarak çalışmıştır.

2008-2017 arasında “Otomotiv Teknoloji Platformu” OTEP İcra Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen EmTEST A.Ş. Teknik Danışmanı olarak faaliyet göstermekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve TTGV programlarıyla desteklenen çeşitli Ar-Ge projeleri ve Ar-Ge Merkezleri için değerlendirme, denetim ve hakemlik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aşağıdaki formu doldurarak eğitim için sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Kayıt için lütfen formu doldurun

Katılımcıların konferans öncesi kayıt işlemlerini tamamlamış ve kayıt ücretini ARI TEAM Ltd.Şti. banka hesabına yatırmış olması gerekmektedir.

Bildiri sunacak olan katılımcılar en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamalıdır.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Please fill-up the Registration Form

All participants should complete the registration form and pay the conference fees before the conference.

Participants presenting a paper should complete the registration process and the payment before September 11, 2020 latest.