Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Eğitim Semineri

16 Ocak 2020 Perşembe

Saat 09:00 - 17:30

İ.T.Ü. Maçka Yerleşkesi İstanbul

Sosyal Tesisler Toplantı Salonu

Bu seminerin amacı hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin (HAD) temel kavramları konusunda detaylı bilgiler vermektir. Akışkanlar dinamiğinde temel denklemler, ayrıklaştırılmış denklem sisteminin çözümü, sınır şartları konularında bilgi verilecektir.

Seminer kapsamında ANSYS yazılımı ile bir örnek üzerinde uygulama yapılacaktır.

Eğitimin içeriği

Giriş

Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Temel Denklemleri

Temel Denklemlerin Korunumlu Formları

Genel Transport Denklemlerinin Diferansiyel ve İntegral Formları

Daimi (Steady State)  Difüzyon Problemi için Sonlu Hacımlar Yöntemi 

Tek Boyutlu Çözüm Ağı Hazırlama

Denklemin Ayrıklaştırılması

Sınır şartları ve örnek çözümler

İki Boyutlu çözümler

Üç Boyutlu çözümler

Daimi (Steady State) Akış  Konveksiyon – Difüzyon Problemi için Sonlu Hacımlar Yöntemi 

Tek Boyutlu Konveksiyon-Difüzyon Denkleminin Ayrıklaştırılması

Merkezi Farklar İnterpolasyonu

Yukarı Doğru (upwind) İnterpolasyon

Hibrit İnterpolasyon

Yüksek Mertebeli İnterpolasyon Yöntemleri (QUICK-TVD)

Daimi (Steady State) Akış  Navier – Stokes Denklemi için  Çözüm Algoritmaları

Staggered Çözüm Ağı

Colloceted Çözüm Ağı

SIMPLE Algoritması

SIMPLER Algoritması

SIMPLEC Algoritması

PISO Algoritması

Daimi Olmayan  (Unsteady) Akışlar   Sonlu Hacımlar Yöntemi 

Explicit Yöntem

Crank-Nicolson Yöntemi

İmplisit Yöntem

Daimi olmayan SIMPLE algoritması

Daimi olmayan PISO algoritması

Sınır Şartlarının Uygulanması

Giriş Sınır Şartı

Çıkış Sınır Şartı

Katı Duvar Sınır Şartı

Sabit Basınç Sınır Şartı

Simetrik Sınır Şartı

Periyodik Sınır Şartı

Türbülanslı Akışlar ve Modellenmesi 

RANS

LES

DNS

Katı Duvar Sınır Şartı

Ayrıklaştırılmış Denklem Sisteminin Çözümleri

TDMA

Jacobi İterasyon Yöntemi

Gauss – Siedel İterasyon Yöntemi

Multigrid Teknikleri

ANSYS 

Örnek uygulama

Eğitimin çıktıları

Akışkanlar dinamiğindeki temel denklemlerin ve fiziksel anlamlarının kavranması

Sonlu hacimler yöntemi ile elde edilen sayısal çözümler konusunda kuramsal bilgiye sahip olunması

Akışkanlar dinamiği problemlerinin sayısal çözümünde kullanılan yazılım uygulamaları konusunda bilgi edinilmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi öğretim üyesi olan Dr. Levent Kavurmacıoğlu İ.T.Ü. Makina Fakültesinde 1985 yılında Lisans, 1988 yılında Yüksek Lisans diploması almıştır. 1995 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden Doktor ünvanı almıştır

Dr. Kavurmacıoğlunun uzmanlık alanları Akışkanlar Mekaniği, Türbomakinalar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ve Su Darbeleridir.

Aşağıdaki formu doldurarak eğitim için sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Kayıt için lütfen formu doldurun

Katılımcıların konferans öncesi kayıt işlemlerini tamamlamış ve kayıt ücretini ARI TEAM Ltd.Şti. banka hesabına yatırmış olması gerekmektedir.

Bildiri sunacak olan katılımcılar en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamalıdır.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Please fill-up the Registration Form

All participants should complete the registration form and pay the conference fees before the conference.

Participants presenting a paper should complete the registration process and the payment before September 11, 2020 latest.