Taşıt Kontrol Sistemleri

Bu eğitim ile modern yol taşıtlarında sıklıkla kullanılan aktif ve pasif kontrol sistemlerinin ve sürücü destek sistemlerinin tanıtılması, taşıt dinamiği açısında incelenmesi ve modellenmesi konularında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitmen : Dr. Osman Taha Şen

 

 

 

 

Eğitimin içeriği

Taşıt dinamiği modellemesinin tanıtımı

Boylamsal taşıt dinamiği modelleri ve ilgili kontrol problemleri

   Anti-blokaj fren sistemleri (ABS)

   Çekiş kontrol sistemleri (TCS)

   Aktif seyir kontörlü (ACC)

Yanal taşıt dinamiği modelleri ve ilgili kontrol problemleri

   Yalpa kontrolü (Roll stabilization)

   Savrulma kontörlü (ESP)

Düşey taşıt dinamiği modelleri ve ilgili kontrol problemleri

   Aktif ve yarı aktif süspansiyonlar

İçten yanmalı motorların ve güç iletim organlarının kontrolü

Sürücü destek sistemleri

* Taşıt kontrol sistemleri * Taşıt dinamik modelleri * Güç iletim sistemlerinin kontrolü

 

, , 

Eğitimin çıktıları

Yol taşıtlarında mevcut kontrol problemlerini kavrayıp, çözüm teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak

Yol taşıtlarında kullanılan kontrol uygulamalarının günümüz teknolojisindeki durumunu öğrenmek

Yol taşıtlarının boylamsal, yanal ve düşey dinamiklerini öğrenmek ve uygun sistem dinamiği modelleri kurabilmek

Yol taşıtlarının çeşitli alt sistemlerinin sistem dinamiği modellerini kurabilmek

Taşıt kontrol sistemleri için uygun kontrolcü tasarımları yapabilmek

Dr. Osman Taha Şen, lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği programında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2007 yılında, yine aynı fakülte kapsamında sunulan Otomotiv Yüksek Lisans programından almıştır. Doktora eğitimini 2008-2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde The Ohio State University’de tamamlamıştır. Doktora eğitiminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve 2018 yılından beri aynı fakültede Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ana çalışma konuları mekanik titreşimler ve akustik olan Dr. Osman Taha Şen, özellikle lineer olmayan dinamik, sürtünme kaynaklı titreşimler, taşıt dinamiği, taşıt titreşimleri ve gürültüsü, taşıt kontrol sistemleri, sinyal işleme gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlamış olduğu bilimsel yayınlarda mekanik sistemlerin matematiksel modellemesi ve deneysel doğrulaması çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca, bağlı bulunduğu akademik kurumda çalışmaları ile paralel çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye devam etmektedir.

Aşağıdaki formu doldurarak eğitim için sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Kayıt için lütfen formu doldurun

Katılımcıların konferans öncesi kayıt işlemlerini tamamlamış ve kayıt ücretini ARI TEAM Ltd.Şti. banka hesabına yatırmış olması gerekmektedir.

Bildiri sunacak olan katılımcılar en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamalıdır.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Please fill-up the Registration Form

All participants should complete the registration form and pay the conference fees before the conference.

Participants presenting a paper should complete the registration process and the payment before September 11, 2020 latest.