Veri Toplama ve Dijital Sinyal İşleme

Bu eğitimle, sensör/aktüatör ve veri toplama sistemi gibi önemli ölçüm zinciri elemanlarının tanıtılması, veri toplama olayı sistematiği konusunda bilgilendirme yapılması ve çeşitli dijital sinyal işleme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitmen : Dr. Osman Taha Şen

 

 

 

Eğitimin içeriği

Sinyal tipleri ve sinyal işlemenin önemi

Sensörler ve karakteristikleri

Analog-dijital ve dijital-analog çeviriciler

Analog ve dijital filtreler

Fourier analizi

Sürekli zamanlı Fourier dönüşümü

Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü

Laplace dönüşümü

Z dönüşümü

Hilbert dönüşümü

Kısa zamanlı Fourier dönüşümü

Wavelet dönüşümü

Zaman serisi analizi

* Sinyaller  * Dijital sinyal işleme  * Veri toplama  * İntegral dönüşümler

 

Eğitimin çıktıları

Ölçüm zincirindeki önemli donanımlar hakkında temel bilgiler edinmek

Ölçüm verilerini işlemek ve yorumlayabilme kabiliyeti kazanmak

Tek ve çift taban dönüşümleri konularında deneyim kazanmak

Zaman serisi sinyallerinin analizini öğrenmek

 

Dr. Osman Taha Şen, lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği programında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2007 yılında, yine aynı fakülte kapsamında sunulan Otomotiv Yüksek Lisans programından almıştır. Doktora eğitimini 2008-2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde The Ohio State University’de tamamlamıştır. Doktora eğitiminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve 2018 yılından beri aynı fakültede Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ana çalışma konuları mekanik titreşimler ve akustik olan Dr. Osman Taha Şen, özellikle lineer olmayan dinamik, sürtünme kaynaklı titreşimler, taşıt dinamiği, taşıt titreşimleri ve gürültüsü, taşıt kontrol sistemleri, sinyal işleme gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlamış olduğu bilimsel yayınlarda mekanik sistemlerin matematiksel modellemesi ve deneysel doğrulaması çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca, bağlı bulunduğu akademik kurumda çalışmaları ile paralel çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye devam etmektedir.

Aşağıdaki formu doldurarak eğitim için sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Kayıt için lütfen formu doldurun

Katılımcıların konferans öncesi kayıt işlemlerini tamamlamış ve kayıt ücretini ARI TEAM Ltd.Şti. banka hesabına yatırmış olması gerekmektedir.

Bildiri sunacak olan katılımcılar en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamalıdır.

Virtual Conference on

Internal Combustion Engine Technology 

8 – 9 October 2020     

Please fill-up the Registration Form

All participants should complete the registration form and pay the conference fees before the conference.

Participants presenting a paper should complete the registration process and the payment before September 11, 2020 latest.