ARI TEAM Hakkında

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler nedeniyle günümüzde mühendislik eğitiminde sahip olunan bilgi ve yetenekler, kişilerin tüm meslek hayatı süresince yeterli olmamaktadır. Özellikle otomotiv mühendisliğinde son dönemlerde sağlanan önemli teknolojik gelişmeler, meslek hayatında başarıya ulaşmada mühendislerin kendini geliştirmesinin ve buna yönelik olarak yaşam boyu eğitimin önemini artırmıştır. Kurumsal yapıların bünyesindeki mevcut mühendislik gruplarının yeteneklerinin geliştirilmesi, farklı disiplinlerde çalışan yeni kadroların oluşturulması veya bazı mevcut elemanların yeni yetenekler kazandırılarak farklı disiplinlere kaydırılması gerekmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda, otomotiv mühendisliğinde Araştırma-Geliştirme, tasarım, üretim yöntemleri ve temel mühendislik konularını içeren alt disiplinlerde sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından verilen eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

2421bd13-5fae-425a-b4be-44dd0a3ad053
ARI TEAM Mühendislik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kurucusu Dr. Cem Soruşbay, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmış, 1995 yılında Profesör ünvanı almış, 2003 – 2009 yılları arasında İ.T.Ü. Otomotiv Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yapmıştır.

İçten yanmalı motorlarda yanma, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve motor çevrimi simülasyonları, taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazları emisyonunun kontrolü konularında akademik çalışmalar yapmış, sera gazı emisyonlarının azaltımı ve seyir çevrimlerinin oluşturulması konularında çalışmıştır. Birleşmiş Milletler UNFCCC Sekreteryasına yönelik olarak hazırlanan 1990 – 2007 dönemi ulaştırma kaynaklı sera gazı emisyonları Ulusal Envanter hazırlama projesini yönetmiştir.

Sheffield Üniversitesi, Kimya Mühendisliği ve Yakıt Teknolojisi Bölümünde (İngiltere, 1983) Diesel yakıt demetlerinde çap dağılımının belirlenmesi ve Temiz Enerji Araştırma Enstitüsünde (Miami, A.B.D., 1986‐1987) hidrojen enerjisi konusunda araştırmacı olarak çalışmıştır.

İstanbul’da doğan Cem Soruşbay, English High School’da (Nişantaş – İstanbul) orta öğrenimini tamamladıktan sonra Manchester Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümünden (İngiltere) lisans ve lisans üstü diploma, “Dizel Yakıt Demetlerinin Matematiksel Modellenmesi” konulu tez çalışması ile 1985 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Doktor ünvanı almıştır.

ARI TEAM

Ali G. Göktan

Prof.Dr.

Murat Ereke

Prof.Dr.

Osman Taha Şen

Dr.

Levent A. Kavurmacıoğlu

Doç.Dr.